KRATKA ISTORIJA VRHOVNOG SAVETA SRBIJE...

KO TREBA DA OBELEŽI 100 GODINA VRHOVNOG SAVETA SRBIJE...

Slobodni zidar koji je prešao put od učenika do majstora kraljevske umetnosti, može dalje da napreduje i usavršava se kroz pristupanje nekom od redova koji mu stoje na raspolaganju. Za rad na prva tri stepena: učenik, pomoćnik i majstor odgovorna je Velika Loža i radionice u kojima se radi grb vssna ovim stepenima nazivaju u simboličke radionice. Jedna takva Velika Loža je Velika Nacionalna Loža Srbije (V.N.L.S.) i pod njenom upravom radi desetak simboličkih loža u nekoliko gradova. Za više stepene i radionice koje rade na višim stepenima odgovoran je Vrhovni Savet Srbije. Radionice na višim stepenima su podeljene prema stepenima za koje su zadužene i nakojima imaju pravo da rade. Škotski obred drevni i prihvaćeni podrazumeva sledećegrupe radionica:

-Lože Usavršavanjakojerade na stepenima od 4o do 14o.

-Ogranak Ružinog Krstaradi na stepenima od 15o do 18o.

- Areopag obuhvata stepene od 19o do 30o.

- Tribunal radi na 31o. - Konzistorijum radi na 32o .

- Vrhovni Savet radi na 33o i istovremeno je najviše upravno telo.

Član neke od radionica na višim stepenima postaje se po pozivu. Neophodan uslov da neko bude pozvan u neku Ložu Usavršavanja je redovan rad u simboličkoj loži i provedene najmanje 3 godine u statusu majstora. Poželjno je da je kandidat tokom ovog perioda obavljao neku od dužnosti u okviru starešinstva u simboličkoj loži. Vremenom se slobodni zidar usavršava i napreduje kroz stepene od 4o do 33o. Ne praktukuje se izvođenje rituala i inicijacija na svaki pojedinačni stepen, već se najčešće izvode samo najvažniji stepeni, a to su 4o, 14o, 18o ... i tako dalje. Na vrhu piramide je Vrhovni Savet u koji ulaze samo majstori 33o. Pored filozofskog i stručnog dela vezanog za slobodno zidarstvo važan aspekt u radu Vrhovnog Saveta je i njegova uloga vrhovne masonske vlasti u jednoj zemlji. Vrhovni Savet upravlja radom i predstavlja izvršni organ celog reda. On donosi odluke vezane za svakodnevni praktični rad organizacije na višim stepenima. Pored administrativne uloge koju ima, mnogo je važnija uloga Vrhovnog Saveta u smislu čuvara Škotskog obreda, odnosno on se bavi pitanjima rituala i nadgleda njegovo izvođenje kroz ritualne radove u radionicama. Iako u jednoj zemlji može biti proizvoljno mnogo majstora na 33o, ali samo izabrani među njima budu kooptirani u Vrhovni Savet. Da bi mogao da funkcioniše Vrhovni Savet mora da ima najmanje 9 članova, na drugoj strani ne sme da naraste na više od 33 člana ili manje ukoliko je tako uređeno konstitucijom. Vrhovni Savet Srbije upravlja Škotskim Redom Drevnim i Prihvaćenim u Srbiji, na Engleskom je to "Scottish Rite Ancient i Accepted" (S.R.A.A.), a na Francuskom "Rite Ecossais Ancien et Accepte" (R.E.A.A.).

Suvereni Veliki Generalni Inspektor Br. Č.V.